Tööpakkumised


Võhma Kool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

  • klassiõpetaja (1,0 ametikohta), soovitavalt mõne lisaerialaga;
  • eripedagoog (1,0 ametikohta);
  • psühholoog (1,0 ametikohta);
  • logopeed (1,0 ametikohta - 0,75 kohta Võhma Koolis, 0,25 kohta Kirivere Koolis) *;
  • abiõpetaja (1,0 ametikohta).


Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri) esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel vkool@kool.vohma.ee või posti teel Võhma Kool, Veski 12, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, 70602 Viljandimaa.

Dokumente ootame 26. maini 2021.

Tööleasumise aeg on augustis 2021 (täpsustub).

Täiendavat informatsiooni tööülesannete, koormuse, tööaja jm kohta saab Kristel Vahtralt (e-post kristel@kool.vohma.ee).

--------------------------------------------------------------------

* info logopeedi ametikoha kohta on saadaval ka Kirivere kooli kodulehel

https://kirivere.edu.ee/vabad-tookohad.

Võhma Kool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

  • klassiõpetaja (1,0 ametikohta), soovitavalt mõne lisaerialaga;
  • eripedagoog (1,0 ametikohta);
  • psühholoog (1,0 ametikohta);
  • logopeed (1,0 ametikohta - 0,75 kohta Võhma Koolis, 0,25 kohta Kirivere Koolis) *;
  • abiõpetaja (1,0 ametikohta).


Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri) esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel vkool@kool.vohma.ee või posti teel Võhma Kool, Veski 12, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, 70602 Viljandimaa.

Dokumente ootame 26. maini 2021.

Tööleasumise aeg on augustis 2021 (täpsustub).

Täiendavat informatsiooni tööülesannete, koormuse, tööaja jm kohta saab Kristel Vahtralt (e-post kristel@kool.vohma.ee).

--------------------------------------------------------------------

* info logopeedi ametikoha kohta on saadaval ka Kirivere kooli kodulehel

https://kirivere.edu.ee/vabad-tookohad.