Koolist

Järelevalve


Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed:

Põhja-Sakala Vallavalitsus

Lembitu pst 42
Suure-Jaani
Põhja-Sakala vald
Viljandimaa
71502
https://www.pohja-sakala.ee/
Abivallavanem Kaie Toobal (kaie.toobal@pohja-sakala.ee; 5304 0504)

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu 50088
välishindamisosakond
https://www.hm.ee/et
hm@hm.ee
telefon: 735 0222

Isikuandmete töötlejad Võhma Koolis

Kristel Vahtra - kristel@kool.vohma.ee
Piret Ohu - piret.ohu@kool.vohma.ee
Riine Ant - riine@kool.vohma.ee
Age Viilip - age.viilip@kool.vohma.ee

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed:

Põhja-Sakala Vallavalitsus

Lembitu pst 42
Suure-Jaani
Põhja-Sakala vald
Viljandimaa
71502
https://www.pohja-sakala.ee/
Abivallavanem Kaie Toobal (kaie.toobal@pohja-sakala.ee; 5304 0504)

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu 50088
välishindamisosakond
https://www.hm.ee/et
hm@hm.ee
telefon: 735 0222

Isikuandmete töötlejad Võhma Koolis

Kristel Vahtra - kristel@kool.vohma.ee
Piret Ohu - piret.ohu@kool.vohma.ee
Riine Ant - riine@kool.vohma.ee
Age Viilip - age.viilip@kool.vohma.ee