Koolist

Projektid


Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) projektid:

 

Projekt "Muudatuste juhtimine ja koostöö edutegurid meie meeskonnas"


Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti tuleviku heaks rahastusel toimunud pedagoogilise personali koolitus "Muudatuste juhtimine ja koostöö edutegurid meie meeskonnas" keskendus meeskonnatöö oskuste arendamisele, rollide tunnetamiselening muudatuste kavandamisele. Projekti käigus toimus kolm koolituspäeva. Projekti abikõlblikkuse periood oli 01.02.2019-31.05.2019 ning abikõlblike kulude kogumaksumus 4858,30 eurot.

 

Projekt „KOK – kõik on kaasatud"

Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti tuleviku heaks rahastusel viiakse Võhma Koolis läbi 4-päevane õpiüritus „KOK – kõik on kaasatud".

Projekti tegevuste kaudu tõstetakse pedagoogilise personali teadlikkust muutunud õpikäsitusest ning kaasava hariduse põhimõtetest. Õpiürituse käigus saab koolimeeskond ülevaate uuenenud õpikäsituse sisust ja muutmise vajadusest ning ühiselt leitakse tõhusaid strateegiaid kõigi õpilaste toetamiseks koolis. Täiendavalt annab õpiüritus täpsema ülevaate kaasava hariduse põhimõtetest ning võimalustest igapäevases õppetöös.

Projekti rahastatakse tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks" elluviimiseks SA Innove juhatuse 18.11.2016 käskkirjaga nr 1.1-4/209 väljakuulutatud taotlusvooru „Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus" raames. Projekti elluviimiseks eraldati koolile abikõlblike kulude katmiseks 4388 eurot ning projekti abikõlblikkuse periood alguskuupäev on 02.04.2018 ja lõppkuupäev on 15.05.2018.

 

Robootika ringi kaasrahastatakse ESF progammist „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine"

Võhma Koolis alustas juhendaja Margus Mikkori käe all tegevust robootikaring. Robootikaringi lapsed saavad rõõmustada toetuse abil ostetud uute vahendite üle. Robootikaring ootab ka uusi huvilisi – kasutage loodud suurepäraseid võimalusi aktiivselt!

 

"Koostöine õppimisele orienteeritud Võhma Kool"

Projekt keskendub koolimeeskonna koostööoskuse arendamisele. Projekti eesmärgiks on õpetajate koostöö kaudu õppija arengut silmas pidades õpikeskkonna kujundamine: õppijaks on selles kontekstis õpetaja, õpilane, vanem. Projekti tegevuste tulemusel tunnetab õpetaja soovi õppida, kogemusi jagada, koos töötada, erineva tasandi meeskonna tegevustest osa võtta, meeskondi juhtida ning kooli arengusse panustada.

Projekti tulemusena on õpetajad teadlikud enda rollist kooli kui organisatsiooni arengus, õpetajatel on soov koostöös õppida, üksteiselt õppida, õpikeskkonna kujundamisel tehakse koostööd, õpetajad panustavad enda ja kolleegi professionaalse arengu toetamisse ning õppija arengu toetamisse.

Projekti raames viiakse läbi viis koolituspäeva, mis keskenduvad meeskonnas toimimisele ning meeskondlikule arengule ja organisatsiooni arengule meeskonnatöö kaudu.

Projekti läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) projektid:

 

Projekt "Muudatuste juhtimine ja koostöö edutegurid meie meeskonnas"


Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti tuleviku heaks rahastusel toimunud pedagoogilise personali koolitus "Muudatuste juhtimine ja koostöö edutegurid meie meeskonnas" keskendus meeskonnatöö oskuste arendamisele, rollide tunnetamiselening muudatuste kavandamisele. Projekti käigus toimus kolm koolituspäeva. Projekti abikõlblikkuse periood oli 01.02.2019-31.05.2019 ning abikõlblike kulude kogumaksumus 4858,30 eurot.

 

Projekt „KOK – kõik on kaasatud"

Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti tuleviku heaks rahastusel viiakse Võhma Koolis läbi 4-päevane õpiüritus „KOK – kõik on kaasatud".

Projekti tegevuste kaudu tõstetakse pedagoogilise personali teadlikkust muutunud õpikäsitusest ning kaasava hariduse põhimõtetest. Õpiürituse käigus saab koolimeeskond ülevaate uuenenud õpikäsituse sisust ja muutmise vajadusest ning ühiselt leitakse tõhusaid strateegiaid kõigi õpilaste toetamiseks koolis. Täiendavalt annab õpiüritus täpsema ülevaate kaasava hariduse põhimõtetest ning võimalustest igapäevases õppetöös.

Projekti rahastatakse tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks" elluviimiseks SA Innove juhatuse 18.11.2016 käskkirjaga nr 1.1-4/209 väljakuulutatud taotlusvooru „Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus" raames. Projekti elluviimiseks eraldati koolile abikõlblike kulude katmiseks 4388 eurot ning projekti abikõlblikkuse periood alguskuupäev on 02.04.2018 ja lõppkuupäev on 15.05.2018.

 

Robootika ringi kaasrahastatakse ESF progammist „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine"

Võhma Koolis alustas juhendaja Margus Mikkori käe all tegevust robootikaring. Robootikaringi lapsed saavad rõõmustada toetuse abil ostetud uute vahendite üle. Robootikaring ootab ka uusi huvilisi – kasutage loodud suurepäraseid võimalusi aktiivselt!

 

"Koostöine õppimisele orienteeritud Võhma Kool"

Projekt keskendub koolimeeskonna koostööoskuse arendamisele. Projekti eesmärgiks on õpetajate koostöö kaudu õppija arengut silmas pidades õpikeskkonna kujundamine: õppijaks on selles kontekstis õpetaja, õpilane, vanem. Projekti tegevuste tulemusel tunnetab õpetaja soovi õppida, kogemusi jagada, koos töötada, erineva tasandi meeskonna tegevustest osa võtta, meeskondi juhtida ning kooli arengusse panustada.

Projekti tulemusena on õpetajad teadlikud enda rollist kooli kui organisatsiooni arengus, õpetajatel on soov koostöös õppida, üksteiselt õppida, õpikeskkonna kujundamisel tehakse koostööd, õpetajad panustavad enda ja kolleegi professionaalse arengu toetamisse ning õppija arengu toetamisse.

Projekti raames viiakse läbi viis koolituspäeva, mis keskenduvad meeskonnas toimimisele ning meeskondlikule arengule ja organisatsiooni arengule meeskonnatöö kaudu.

Projekti läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.