Meie lood

Kodulehe logi 07. mai


Mai 2024

Täiendatud tasemetööde ja üleminekueksamite info.

Pisemad muudatused.

 

Aprill 2024

Kinnitatud tasemetööde ja üleminekueksamite ajad.

Lisatud õppeaasta viimased sündmused.

 

Märts 2024

Info ajakohastamine.

Lisatud uued sündmused.

 

Veebruar 2024

Muudetud õpetajate konsultatsioonide aegasid.

 

Jaanuar 2024

Uuendatud kontaktide info.

Väiksemad parandused.

 

Detsember 2023

Lisatud muusikakooli kontaktid ühtsesse moodulisse.

Lisatud lasteaia kontaktid ühtsesse moodulisse.

 

November 2023

Lisatud selle õppeaasta klassipildid.

Lisatud muusikakooli õppekava

Lisatud lasteaia dokumendid.

Seoses uue tunniplaaniga muutusid ka jalgpalli ajad (vt huvitegevus ja saalide kasutusajad).

Mõningad visuaalsed muudatused.

Lisatud uusi sündmusi.

Lisatud Võhma Muusikakooli põhimäärus ja teenuste hinnad (VÕHMA MUUSIKAKOOL > Dokumendid).

Lisatud Võhma Muusikakooli kontaktid.

Täiendatud spordihoone kasutusaegade listi.

 

Oktoober 2023

Uuendatud kooli hoolekogu koosseis, lisatud lasteaia hoolekogu koosseis.

Prototüübi loomine: Võhma Muusikakooli veebilehe lõimimine Võhma Kooli veebilehega.

Veebilehe kohandamine (peamenüü).

Parandatud mõned lingid.

Prototüübi loomine: Võhma lasteaia veebilehe lõimimine Võhma Kooli veebilehega.

Muudatused lehekülje halduses.

Lisatud koolituste kalender.

Pisemad muudatused veebilehe halduses (taksonoomia).

Võimaldatud pikapäevarühma menüü lisamine.

 

September 2023

Lisatud selle õppeaasta saalide kasutusajad (täieneb).

Uuendatud õpilasesinduse nimekiri 2023/2024.

Lisatud õpilaste autahvel (2022/2023).

Lisatud selle õppeaasta huviringide nimekiri.

Uuendatud loovtöö kirjaliku osa vormistamise juhend ja loovtöö temaatika valiku kord.

Loovtöö ajakava (ÕPPETÖÖ > Loovtöö ajakava)

Lisatud septembri- ja oktoobrikuu sündmused.

Uuendatud pikapäevarühma vastuvõtmise avaldus.

Õpetajate konsultatsioonide ajad 2023/2024.

Põhikooli lõpueksamite ajad 2023/2024.

Lisatud koolilaulu sõnad.

Lisatud selle õppeaasta õppekorraldus.

Mõned veaparandused.

 

Juuni 2023

Mõned veaparandused.

Muudatused sündmuste kuupäevades.

 

Mai 2023

Lisatud mõned lingid pildialbumitele.

Uuendatud ja täiustatud Võhma Kooli Võrguvärava koduleht.

 

Aprill 2023

Lisatud õppeaasta tasemetööd ja üleminekueksamid.

 

Märts 2023

Kalendrisse lisatud eesolevad sündmused

 

Veebruar 2023

Uuendatud Võhma Kooli teenuste hinnakiri

 

Jaanuar 2023

Mõned konsultatsiooniajad muutunud

Lisatud uued sündmused

Täiendatud kooli ajalugu

 

Detsember 2022

Täiendatud spordihoone üldinfot. Spordipisik soovis, et temast oleks ka natuke kodulehel räägitud:)

 

November 2022

Lisatud rohkem infot kooli sümboolika kohta. Vaata: MEIE KOOLIST > Meie kool

Uuendatud kontaktipildid

Pisimuudatused

Kinnitatud uus hoolekogu koosseis

Lisatud lingid uutele fotoalbumitele

 

Oktoober 2022

Uuendatud spordihoone kasutusaegasid

Lisatud mõned sündmused

Uuendatud mõned tõlked (haldus)

Õpilasesindus 2022/2023

Väiksemad parandused sündmuste ja uudiste kuvamise loogikas

Täiendatud õppeaasta dokumentatsioon

Lisatud mõned albumid viimaste sündmuste kohta

 

September 2022

Parandatud mõned vead mobiilivaates

Uuendatud spordihoone info

Spordihoone kasutusajad 2022/2023

Huviringide plaan 2022/2023

Uuendatud kontaktid

Uuendatud 2022/2023 õpetajate konsultatsioonide ajad

Uuendatud 2022/2023 sündmuste plaan

Vaheajad ja trimestrid 2022/2023

Eksamite ajad 2022/2023

eKooli kasutusjuhend

 

August 2022

Ettevalmistused uueks õppeaastaks

 

Mai 2022

Taastatud mõned lingid

Selle õppeaasta viimased sündmused

 

Aprill 2022

Mõned kohandamised

Pisimuudatused

 

Veebruar 2022

Info ajakohastamine

Mõned kohandamised

 

Jaanuar 2022

Uuendatud spordihoone kasutusajad

Info ajakohastamine

Mõned kohandamised

Vahemälu optimeerimine

 

Detsember 2021

Info ajakohastamine

Parandatud mõned apsud

 

November 2021

Lisatud lehekülg "Sakala viktoriin" (KOOLIELU > Sakala viktoriin)

eKooli kasutaja loomise ja taotluse esitamise juhendite lingid

Pisimuudatused

Uuendatud saalide kasutusajad

 

Oktoober 2021

Lisatud albumite linke

Põhikooli lõpueksamite ajad 2021/2022

Sündmuste plaan 2021/2022

Sügiskross 2021 ja õpetajate päev 2021

Üldtööplaan 2021/2022

 

September 2021

Muud väiksemad muudatused

Eesolevad sündmused

Huviringid 2021/2022

Õpetajate konsultatsiooniajad 2021/2022

Vaheajad 2021/2022

 

August 2021

Lisatud infot

Mõned parandused

Arengukava

 

Juuli 2021

Üritused suvel

 

Juuni 2021

Pisimuudatused

 

Aprill 2021

Väiksemad visuaalsed muudatused

Veaparandused

Õpilasesindus

Veebitunni hea tava Võhma Koolis

Eksamid ja tasemetööd

 

Ajakohastatud järgnevad dokumendid:

Õpilaste tunnustamise kord

Õpilase arengu ja õppimise toetamise ja hindamise korraldus

Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

Loovtööde kirjaliku osa vormistamise juhend

Loovtöö temaatika valimise, juhendamise, töö koostamise ja hindamise kord

Tugiteenused ja nende rakendamise kord

 

Lisatud fotod kontaktidele

Vaata ka: fotoalbum "Fotokõnd: varakevad minu õues"

 

Veebruar 2021

Uuendatud ning lisatud dokumendid

 

Jaanuar 2021

Pikapäevarühma info ja dokumendid

Taastatud suur osa albumi linkidest

Mõned visuaalsed muudatused

Linkide kohandamine

Täiendatud albumid

Huviringide aegade korrigeerimine

Lisatud kooli ajalugu: MEIE KOOLIST > AJALUGU

 

Detsember 2020

Pisimuudatused

 

November 2020

Taastatud osa pildialbumite linkidest (klassipildid, vilistlased)

Lisatud info spordihoone kasutamise kohta

Lisatud soovituslik klassiväline kirjandus (täiendamisel)

Lisatud arvutiklassi kasutuse kalender

Lisatud sündmuste plaan ja kalender

Dokumendiregister

Tugiteenused

EFS projektid

Meie Kool

 

Oktoober 2020

Lisatud info õppetöö korralduse kohta.

Asukoht peamenüüs: ÕPPETÖÖ > ÕPPETÖÖ KORRALDUS

- Tööpakkumised

Asukoht peamenüüs: MEIE KOOLIST > TÖÖPAKKUMISED

- Korrad ja plaanid

Asukoht peamenüüs: DOKUMENDID > KORRAD JA PLAANID

 

September

* Uuendatud 28.09.2020

Koduleht asub nüüd aadressil www.vohmakool.edu.ee

 

* Uuendatud 06.09.2020

Võhma Kooli koduleht on uuendamisel.

Koos uue koolihoonega on valmimas ka uus koduleht.

Mai 2024

Täiendatud tasemetööde ja üleminekueksamite info.

Pisemad muudatused.

 

Aprill 2024

Kinnitatud tasemetööde ja üleminekueksamite ajad.

Lisatud õppeaasta viimased sündmused.

 

Märts 2024

Info ajakohastamine.

Lisatud uued sündmused.

 

Veebruar 2024

Muudetud õpetajate konsultatsioonide aegasid.

 

Jaanuar 2024

Uuendatud kontaktide info.

Väiksemad parandused.

 

Detsember 2023

Lisatud muusikakooli kontaktid ühtsesse moodulisse.

Lisatud lasteaia kontaktid ühtsesse moodulisse.

 

November 2023

Lisatud selle õppeaasta klassipildid.

Lisatud muusikakooli õppekava

Lisatud lasteaia dokumendid.

Seoses uue tunniplaaniga muutusid ka jalgpalli ajad (vt huvitegevus ja saalide kasutusajad).

Mõningad visuaalsed muudatused.

Lisatud uusi sündmusi.

Lisatud Võhma Muusikakooli põhimäärus ja teenuste hinnad (VÕHMA MUUSIKAKOOL > Dokumendid).

Lisatud Võhma Muusikakooli kontaktid.

Täiendatud spordihoone kasutusaegade listi.

 

Oktoober 2023

Uuendatud kooli hoolekogu koosseis, lisatud lasteaia hoolekogu koosseis.

Prototüübi loomine: Võhma Muusikakooli veebilehe lõimimine Võhma Kooli veebilehega.

Veebilehe kohandamine (peamenüü).

Parandatud mõned lingid.

Prototüübi loomine: Võhma lasteaia veebilehe lõimimine Võhma Kooli veebilehega.

Muudatused lehekülje halduses.

Lisatud koolituste kalender.

Pisemad muudatused veebilehe halduses (taksonoomia).

Võimaldatud pikapäevarühma menüü lisamine.

 

September 2023

Lisatud selle õppeaasta saalide kasutusajad (täieneb).

Uuendatud õpilasesinduse nimekiri 2023/2024.

Lisatud õpilaste autahvel (2022/2023).

Lisatud selle õppeaasta huviringide nimekiri.

Uuendatud loovtöö kirjaliku osa vormistamise juhend ja loovtöö temaatika valiku kord.

Loovtöö ajakava (ÕPPETÖÖ > Loovtöö ajakava)

Lisatud septembri- ja oktoobrikuu sündmused.

Uuendatud pikapäevarühma vastuvõtmise avaldus.

Õpetajate konsultatsioonide ajad 2023/2024.

Põhikooli lõpueksamite ajad 2023/2024.

Lisatud koolilaulu sõnad.

Lisatud selle õppeaasta õppekorraldus.

Mõned veaparandused.

 

Juuni 2023

Mõned veaparandused.

Muudatused sündmuste kuupäevades.

 

Mai 2023

Lisatud mõned lingid pildialbumitele.

Uuendatud ja täiustatud Võhma Kooli Võrguvärava koduleht.

 

Aprill 2023

Lisatud õppeaasta tasemetööd ja üleminekueksamid.

 

Märts 2023

Kalendrisse lisatud eesolevad sündmused

 

Veebruar 2023

Uuendatud Võhma Kooli teenuste hinnakiri

 

Jaanuar 2023

Mõned konsultatsiooniajad muutunud

Lisatud uued sündmused

Täiendatud kooli ajalugu

 

Detsember 2022

Täiendatud spordihoone üldinfot. Spordipisik soovis, et temast oleks ka natuke kodulehel räägitud:)

 

November 2022

Lisatud rohkem infot kooli sümboolika kohta. Vaata: MEIE KOOLIST > Meie kool

Uuendatud kontaktipildid

Pisimuudatused

Kinnitatud uus hoolekogu koosseis

Lisatud lingid uutele fotoalbumitele

 

Oktoober 2022

Uuendatud spordihoone kasutusaegasid

Lisatud mõned sündmused

Uuendatud mõned tõlked (haldus)

Õpilasesindus 2022/2023

Väiksemad parandused sündmuste ja uudiste kuvamise loogikas

Täiendatud õppeaasta dokumentatsioon

Lisatud mõned albumid viimaste sündmuste kohta

 

September 2022

Parandatud mõned vead mobiilivaates

Uuendatud spordihoone info

Spordihoone kasutusajad 2022/2023

Huviringide plaan 2022/2023

Uuendatud kontaktid

Uuendatud 2022/2023 õpetajate konsultatsioonide ajad

Uuendatud 2022/2023 sündmuste plaan

Vaheajad ja trimestrid 2022/2023

Eksamite ajad 2022/2023

eKooli kasutusjuhend

 

August 2022

Ettevalmistused uueks õppeaastaks

 

Mai 2022

Taastatud mõned lingid

Selle õppeaasta viimased sündmused

 

Aprill 2022

Mõned kohandamised

Pisimuudatused

 

Veebruar 2022

Info ajakohastamine

Mõned kohandamised

 

Jaanuar 2022

Uuendatud spordihoone kasutusajad

Info ajakohastamine

Mõned kohandamised

Vahemälu optimeerimine

 

Detsember 2021

Info ajakohastamine

Parandatud mõned apsud

 

November 2021

Lisatud lehekülg "Sakala viktoriin" (KOOLIELU > Sakala viktoriin)

eKooli kasutaja loomise ja taotluse esitamise juhendite lingid

Pisimuudatused

Uuendatud saalide kasutusajad

 

Oktoober 2021

Lisatud albumite linke

Põhikooli lõpueksamite ajad 2021/2022

Sündmuste plaan 2021/2022

Sügiskross 2021 ja õpetajate päev 2021

Üldtööplaan 2021/2022

 

September 2021

Muud väiksemad muudatused

Eesolevad sündmused

Huviringid 2021/2022

Õpetajate konsultatsiooniajad 2021/2022

Vaheajad 2021/2022

 

August 2021

Lisatud infot

Mõned parandused

Arengukava

 

Juuli 2021

Üritused suvel

 

Juuni 2021

Pisimuudatused

 

Aprill 2021

Väiksemad visuaalsed muudatused

Veaparandused

Õpilasesindus

Veebitunni hea tava Võhma Koolis

Eksamid ja tasemetööd

 

Ajakohastatud järgnevad dokumendid:

Õpilaste tunnustamise kord

Õpilase arengu ja õppimise toetamise ja hindamise korraldus

Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

Loovtööde kirjaliku osa vormistamise juhend

Loovtöö temaatika valimise, juhendamise, töö koostamise ja hindamise kord

Tugiteenused ja nende rakendamise kord

 

Lisatud fotod kontaktidele

Vaata ka: fotoalbum "Fotokõnd: varakevad minu õues"

 

Veebruar 2021

Uuendatud ning lisatud dokumendid

 

Jaanuar 2021

Pikapäevarühma info ja dokumendid

Taastatud suur osa albumi linkidest

Mõned visuaalsed muudatused

Linkide kohandamine

Täiendatud albumid

Huviringide aegade korrigeerimine

Lisatud kooli ajalugu: MEIE KOOLIST > AJALUGU

 

Detsember 2020

Pisimuudatused

 

November 2020

Taastatud osa pildialbumite linkidest (klassipildid, vilistlased)

Lisatud info spordihoone kasutamise kohta

Lisatud soovituslik klassiväline kirjandus (täiendamisel)

Lisatud arvutiklassi kasutuse kalender

Lisatud sündmuste plaan ja kalender

Dokumendiregister

Tugiteenused

EFS projektid

Meie Kool

 

Oktoober 2020

Lisatud info õppetöö korralduse kohta.

Asukoht peamenüüs: ÕPPETÖÖ > ÕPPETÖÖ KORRALDUS

- Tööpakkumised

Asukoht peamenüüs: MEIE KOOLIST > TÖÖPAKKUMISED

- Korrad ja plaanid

Asukoht peamenüüs: DOKUMENDID > KORRAD JA PLAANID

 

September

* Uuendatud 28.09.2020

Koduleht asub nüüd aadressil www.vohmakool.edu.ee

 

* Uuendatud 06.09.2020

Võhma Kooli koduleht on uuendamisel.

Koos uue koolihoonega on valmimas ka uus koduleht.