Koolielu

Sündmuste plaan 2022/2023


 

Sihtrühm

Aeg

Vastutaja

Läbiviimisesse kaasatud

Kuu väärtus: Vastutus

Tarkusepäeva aktus

1.-9. kl, vanemad

1. september

direktor

õppealajuhataja, 

huvijuht

KIK õppekäikude päev

1.-9. kl

september

huvijuht, direktor

õpetajad, haldusjuht,  söökla personal

Köögi- ja puuviljakuu

kogu koolipere

september

huvijuht, 

haldusjuht

klassijuhatajad, köögi 

personal

Lastevanemate üldkoosolek

kogu koolipere, vanemad

21. september kell 18

direktor

õppejuht-HEVKO, huvijuht, klassijuhatajad

Sõber Karu piknik

1.-4. kl

19.-23. september

huvijuht

klassijuhatajad

Keeltenädal

1.-9. kl

26.-30. september

võõrkeeleõpetajad

klassijuhatajad, huvijuht

Spordinädal, sh sügiskross

1.-9. kl

26.-30. september

kehalise kasvatuse 

õpetajad

klassijuhatajad, huvijuht

Nunnukonkurss

1.-9. kl

29. september

huvijuht

klassijuhatajad

Kuu väärtus: Õpihuvi

Hea õpetaja kuu

1.-9 kl

oktoober

huvijuht

õpetajad, õpilasesindus

Õpetajate päev

1.-9. kl, lasteaed

5. oktoober

huvijuht

8 ja 9. klass, vilistlased

Leivanädal

kogu koolipere

17.-21. oktoober

haldusjuht, 

huvijuht

kogu personal

Kooli aastapäeva jooks

5.-9. kl, õpetajad, 

vilistlased

20. oktoober

oskusainete töörühm

huvijuht, klassijuhatajad

29. ettelugemise päev

1.-9. kl

21. oktoober

raamatukoguhoidja

huvijuht, eesti keele õpetajad,  klassiõpetajad

Kuu väärtus: Hoolivus

Isadepäeva fotokonkurss: mina isaga tööd tegemas

1.-9. kl, lapsevanemad,  külalised

7.-13. november

huvijuht

oskusainete töörühm, 

klassijuhatajad, ringijuhid

Madripäev

(Kadri + Mart)

1.-9.kl

23. november

huvijuht

õpilasesindus

Matemaatikanädal

1.-9. kl

28. november kuni 2. detsember

reaalainete töörühm

matemaatikaõpetajad, 

huvijuht

Kuu väärtus: Motiveeritus

Advendiaja alguse 

tähistamine

1.-9. kl, õpetajad

28. november

huvijuht

õpetajad, tugipersonal

I poolaasta õpilastööde näitus

1.-9. kl, õpetajad, vanemad

16.-22. detsember

huvijuht

aineõpetajad

Jõululaat

1.-9. kl

16.-22. detsember

huvijuht

kogu koolipere

Jõulupidu

1.-9. kl, õpetajad

22. detsember

huvijuht

klassijuhatajad, aineõpetajad, ringijuhid, muusikakool

e-õppepäev: jõulud lõimituna aineõppesse

1.-9. kl

23. detsember

õppejuht-HEVKO, huvijuht

õpetajad

Kuu väärtus: Avatus

Maailmahariduse nädal

1.-9. kl, õpetajad

23.-27. jaanuar

huvijuht

klassijuhatajad, aineõpetajad

Kuu väärtus: Koostöö

Sõbrapäev

1.-9. kl, kooli personal

14. veebruar

huvijuht

klassijuhatajad, aineõpetajad,  ringijuhid, muu personal

Tööle kaasa

1.-9. kl, lapsevanemad,  külalised

13.-17. veebruar

huvijuht

tervisenõukogu, 

õpilasesindus, oskusainete  töörühm, klassijuhatajad

EV aastapäeva 

tähistamine

1.-9. kl, õpetajad

23. veebruar

huvijuht

ajalooõpetaja, klassijuhatajad,  muusikaõpetaja, ringijuhid

Kuu väärtus: Osavõtlikkus

Emakeelenädal

1.-9. kl

13.-17. märts

humanitaarainete 

töörühm

huvijuht, klassijuhatajad,  raamatukoguhoidja, 

kunstiõpetaja, ajalooõpetaja,  eesti keele õpetajad

Omaloomingu konkurss

1.-9. kl, õpetajad

13.-17. märts

humanitaarainete töörühm

aineõpetajad, huvijuht

Känguru 

matemaatikavõistlus

3.-9. kl

märts

reaalainete töörühm

matemaatikaõpetajad

Kuu väärtus: Omanäolisus

Südamekuu

1.-9. kl, õpetajad 

lapsevanemad

aprill

huvijuht

tervisenõukogu, kehalise  kasvatuse õpetajad 

klassijuhatajad

Talgupäev

1.-9. kl, õpetajad 

lapsevanemad

26. aprill

huvijuht

klassijuhatajad, aineõpetajad,  haldusjuht

Kuu väärtus: Loovus

Emadepäev

Avatud tundide nädal

1.-9. kl, lapsevanemad

8.-12. mai

huvijuht

klassijuhatajad, 

muusikaõpetaja, ringijuhid,  muusikakool

II poolaasta õpilastööde näitus

  1.-9. kl

8.-12. mai

huvijuht

aineõpetajad

Loodusnädal

1.-9. kl

22.-26. mai

reaalainete töörühm

loodusainete õpetajad

9. klassi viimane  koolikell

1.-9. kl

30. mai

huvijuht

VIII klass, klassijuhataja

Spordipäev

1.-9. kl

2. juuni

oskusainete töörühm

klassijuhatajad, aineõpetajad

Õuesõppepäev

1.-9. kl, lapsevanemad

7. juuni

õppealajuhataja

huvijuht, aineõpetajad, 

klassijuhatajad

Juhtkonna vastuvõtt  tublimatele õpilastele

kutsutud

12. juuni kell 17.30

juhtkond

huvijuht, majandusjuhataja,  õppealajuhataja

Õppeaasta lõpuaktus  ülemineku-klassidele

1.-8. kl

13. juuni

huvijuht

direktor, õppealajuhataja,  klassijuhatajad, aineõpetajad

Lõpuaktus

9. kl, lõpetajate 

vanemad

16. juuni kell 17.00

huvijuht

klassijuhatajad

Sakala viktoriin

5.-9. kl

1 kord kuus (oktoober-mai)

9. kl klassijuhataja

klassijuhatajad, 

raamatukoguhoidja, huvijuht

Õpilastööde näitused

1.-9. kl

2 korda aastas

huvijuht

aineõpetajad, ringijuhid

Kuu väärtus: Motiveeritus

Advendiaja alguse 

tähistamine

1.-9. kl, õpetajad

28. november

huvijuht

õpetajad, tugipersonal

I poolaasta õpilastööde näitus

1.-9. kl, õpetajad, vanemad

16.-22. detsember

huvijuht

aineõpetajad

Jõululaat

1.-9. kl

16.-22. detsember

huvijuht

kogu koolipere

Jõulupidu

1.-9. kl, õpetajad

22. detsember

huvijuht

klassijuhatajad, aineõpetajad, ringijuhid, muusikakool

e-õppepäev: jõulud lõimituna aineõppesse

1.-9. kl

23. detsember

õppejuht-HEVKO, huvijuht

õpetajad

Kuu väärtus: Avatus

Maailmahariduse nädal

1.-9. kl, õpetajad

23.-27. jaanuar

huvijuht

klassijuhatajad, aineõpetajad

Kuu väärtus: Koostöö

Sõbrapäev

1.-9. kl, kooli personal

14. veebruar

huvijuht

klassijuhatajad, aineõpetajad,  ringijuhid, muu personal

Tööle kaasa

1.-9. kl, lapsevanemad,  külalised

13.-17. veebruar

huvijuht

tervisenõukogu, 

õpilasesindus, oskusainete  töörühm, klassijuhatajad

EV aastapäeva 

tähistamine

1.-9. kl, õpetajad

23. veebruar

huvijuht

ajalooõpetaja, klassijuhatajad,  muusikaõpetaja, ringijuhid

Kuu väärtus: Osavõtlikkus

Emakeelenädal

1.-9. kl

13.-17. märts

humanitaarainete 

töörühm

huvijuht, klassijuhatajad,  raamatukoguhoidja, 

kunstiõpetaja, ajalooõpetaja,  eesti keele õpetajad

Omaloomingu konkurss

1.-9. kl, õpetajad

13.-17. märts

humanitaarainete töörühm

aineõpetajad, huvijuht

Känguru 

matemaatikavõistlus

3.-9. kl

märts

reaalainete töörühm

matemaatikaõpetajad

Kuu väärtus: Omanäolisus

Südamekuu

1.-9. kl, õpetajad 

lapsevanemad

aprill

huvijuht

tervisenõukogu, kehalise  kasvatuse õpetajad 

klassijuhatajad

Talgupäev

1.-9. kl, õpetajad 

lapsevanemad

26. aprill

huvijuht

klassijuhatajad, aineõpetajad,  haldusjuht

Kuu väärtus: Loovus

Emadepäev

Avatud tundide nädal

1.-9. kl, lapsevanemad

8.-12. mai

huvijuht

klassijuhatajad, 

muusikaõpetaja, ringijuhid,  muusikakool

II poolaasta õpilastööde näitus

  1.-9. kl

8.-12. mai

huvijuht

aineõpetajad

Loodusnädal

1.-9. kl

22.-26. mai

reaalainete töörühm

loodusainete õpetajad

9. klassi viimane  koolikell

1.-9. kl

30. mai

huvijuht

VIII klass, klassijuhataja

Spordipäev

1.-9. kl

2. juuni

oskusainete töörühm

klassijuhatajad, aineõpetajad

Õuesõppepäev

1.-9. kl, lapsevanemad

7. juuni

õppealajuhataja

huvijuht, aineõpetajad, 

klassijuhatajad

Juhtkonna vastuvõtt  tublimatele õpilastele

kutsutud

12. juuni kell 17.30

juhtkond

huvijuht, majandusjuhataja,  õppealajuhataja

Õppeaasta lõpuaktus  ülemineku-klassidele

1.-8. kl

13. juuni

huvijuht

direktor, õppealajuhataja,  klassijuhatajad, aineõpetajad

Lõpuaktus

9. kl, lõpetajate 

vanemad

16. juuni kell 17.00

huvijuht

klassijuhatajad

Sakala viktoriin

5.-9. kl

1 kord kuus (oktoober-mai)

9. kl klassijuhataja

klassijuhatajad, 

raamatukoguhoidja, huvijuht

Õpilastööde näitused

1.-9. kl

2 korda aastas

huvijuht

aineõpetajad, ringijuhid

 

Sihtrühm

Aeg

Vastutaja

Läbiviimisesse kaasatud

Kuu väärtus: Vastutus

Tarkusepäeva aktus

1.-9. kl, vanemad

1. september

direktor

õppealajuhataja, 

huvijuht

KIK õppekäikude päev

1.-9. kl

september

huvijuht, direktor

õpetajad, haldusjuht,  söökla personal

Köögi- ja puuviljakuu

kogu koolipere

september

huvijuht, 

haldusjuht

klassijuhatajad, köögi 

personal

Lastevanemate üldkoosolek

kogu koolipere, vanemad

21. september kell 18

direktor

õppejuht-HEVKO, huvijuht, klassijuhatajad

Sõber Karu piknik

1.-4. kl

19.-23. september

huvijuht

klassijuhatajad

Keeltenädal

1.-9. kl

26.-30. september

võõrkeeleõpetajad

klassijuhatajad, huvijuht

Spordinädal, sh sügiskross

1.-9. kl

26.-30. september

kehalise kasvatuse 

õpetajad

klassijuhatajad, huvijuht

Nunnukonkurss

1.-9. kl

29. september

huvijuht

klassijuhatajad

Kuu väärtus: Õpihuvi

Hea õpetaja kuu

1.-9 kl

oktoober

huvijuht

õpetajad, õpilasesindus

Õpetajate päev

1.-9. kl, lasteaed

5. oktoober

huvijuht

8 ja 9. klass, vilistlased

Leivanädal

kogu koolipere

17.-21. oktoober

haldusjuht, 

huvijuht

kogu personal

Kooli aastapäeva jooks

5.-9. kl, õpetajad, 

vilistlased

20. oktoober

oskusainete töörühm

huvijuht, klassijuhatajad

29. ettelugemise päev

1.-9. kl

21. oktoober

raamatukoguhoidja

huvijuht, eesti keele õpetajad,  klassiõpetajad

Kuu väärtus: Hoolivus

Isadepäeva fotokonkurss: mina isaga tööd tegemas

1.-9. kl, lapsevanemad,  külalised

7.-13. november

huvijuht

oskusainete töörühm, 

klassijuhatajad, ringijuhid

Madripäev

(Kadri + Mart)

1.-9.kl

23. november

huvijuht

õpilasesindus

Matemaatikanädal

1.-9. kl

28. november kuni 2. detsember

reaalainete töörühm

matemaatikaõpetajad, 

huvijuht