Uudised

Tulevastele 1. klassi sisseastujatele 22. aprill VKool


Hea lapsevanem

Võhma Kool ootab 5. mail 2022 kell 17.30

2022/2023. aastal 1. klassi

tulevaid lapsi ja vanemaid kooli ja

klassijuhatajaga tutvuma.

 

Kohapeal on võimalik esitada kooli

astumise avaldus. Kaasa võtta

lapse sünnitunnistus,

koolivalmiduskaart, vanema isikut

tõendav dokument.

 

Täiendav info

vkool@kool.vohma.ee

Hea lapsevanem

Võhma Kool ootab 5. mail 2022 kell 17.30

2022/2023. aastal 1. klassi

tulevaid lapsi ja vanemaid kooli ja

klassijuhatajaga tutvuma.

 

Kohapeal on võimalik esitada kooli

astumise avaldus. Kaasa võtta

lapse sünnitunnistus,

koolivalmiduskaart, vanema isikut

tõendav dokument.

 

Täiendav info

vkool@kool.vohma.ee