Uudised

Tööpakkumised (august) 02. august VKool


Võhma Kool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

  • logopeed (1,0 ametikohta);
  • loodusainete õpetaja (1,0 ametikohta).

 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri) esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel vkool@kool.vohma.ee või posti teel Võhma Kool, Veski 12, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, 70602 Viljandimaa.

Täiendavat informatsiooni tööülesannete, koormuse, tööaja jm kohta saab Kristel Vahtralt (e-post kristel@kool.vohma.ee).