Uudised

Tööpakkumised 18. oktoober VKool


Võhma Kool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

  • psühholoog (1,0 ametikohta);
  • logopeed (1,0 ametikohta - 0,75 kohta Võhma Koolis, 0,25 kohta Kirivere Koolis);
  • eripedagoog (1,5 ametikohta).

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri) esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel vkool@kool.vohma.ee või posti teel Võhma Kool, Veski 12, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, 70602 Viljandimaa.

Dokumente ootame 12. novembrini 2021.

Tööleasumise aeg kokkuleppel.

Täiendavat informatsiooni tööülesannete, koormuse, tööaja jm kohta saab Kristel Vahtralt (e-post kristel@kool.vohma.ee).

Võhma Kool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

  • psühholoog (1,0 ametikohta);
  • logopeed (1,0 ametikohta - 0,75 kohta Võhma Koolis, 0,25 kohta Kirivere Koolis);
  • eripedagoog (1,5 ametikohta).

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri) esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel vkool@kool.vohma.ee või posti teel Võhma Kool, Veski 12, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, 70602 Viljandimaa.

Dokumente ootame 12. novembrini 2021.

Tööleasumise aeg kokkuleppel.

Täiendavat informatsiooni tööülesannete, koormuse, tööaja jm kohta saab Kristel Vahtralt (e-post kristel@kool.vohma.ee).