Uudised

Kokkuvõte juuni sündmustest ja suvevaheaeg 19. juuni VKool


Juuni algus oli Võhma Koolis üsna sündmusterohke:

1. juunil toimus Võhma Koolis lastekaitsepäeva üritus, milles osalesid lisaks Võhma Koolile ka teised koolid, kes kuuluvad Pilistvere kihelkonda. Päev oli väga huvitav. Üritus algas paraadiga ümber staadioni, millele järgnesid erinevate koolide esinemised (tantsud). Pärast esinemisi said õpilased osa nii batuudil hüppamisest kui ka ATV-ga ja rongiga sõitmisest. Loomulikult ei puudunud ürituselt ka jäätis, mille Jätsiabi õpilastele kiirelt kohale toimetas.

Kuna 2. juunil toimusid koolimajas eksamid ja tasemetööd, siis tavapäraseid tunde ei olnud. Algklassidele (1.-2. ja 4. klass) oli mõeldud liikluskasvatus, mille viisid läbi õp Tairi, Jarek ja Tiia.

5. juunil olid taaskord mitmed tasemetööd.

6. juunil toimus Võhma Kooli spordipäev. Võistlusaladeks olid lühimaajooks, kaugushüpe, pallivise, kuulitõuge ja pikamaajooks.

7. juuni oli 9. klassil põhikooli matemaatika eksam ning seetõttu toimus algklassidele õuesõppepäev. Õuesõppepäev toimus orienteerumismänguna: igas punktis oli üks või mitu tegevust, mis seondusid ühe kindla õppeainega ning õpilased pidid õpetaja poolt antud ülesande ära lahendama. 5.-8. klass olid Tallinnas Riigikogus.

8. juunil toimusid Töötukassa töötuba ja Põhja-Sakala noortevolikogu osaluskohvik.

9. juunil käis 6. klass KIK õppekäigul Eesti Loodusmuuseumisse.

12. juuni oli 9. klassi põhikooli valikeksami päev. 1.-4. klass külastasid Tallinna Loomaaeda ning käisid Apollo Mustamäe kinos vaatamas filmi "Ahvipärdik". 5.-8. klassil oli õuesõppepäev (ülesanded olid sarnased 7. juuni õuesõppepäevale).

13. juunil toimus üleminekuklasside lõpuaktus ning 16. juunil 9. klassi lõpuaktus.

 

Võhma Kooli koolipere soovib kõigile ilusat suvevaheaega!

 

 

Juuni algus oli Võhma Koolis üsna sündmusterohke:

1. juunil toimus Võhma Koolis lastekaitsepäeva üritus, milles osalesid lisaks Võhma Koolile ka teised koolid, kes kuuluvad Pilistvere kihelkonda. Päev oli väga huvitav. Üritus algas paraadiga ümber staadioni, millele järgnesid erinevate koolide esinemised (tantsud). Pärast esinemisi said õpilased osa nii batuudil hüppamisest kui ka ATV-ga ja rongiga sõitmisest. Loomulikult ei puudunud ürituselt ka jäätis, mille Jätsiabi õpilastele kiirelt kohale toimetas.

Kuna 2. juunil toimusid koolimajas eksamid ja tasemetööd, siis tavapäraseid tunde ei olnud. Algklassidele (1.-2. ja 4. klass) oli mõeldud liikluskasvatus, mille viisid läbi õp Tairi, Jarek ja Tiia.

5. juunil olid taaskord mitmed tasemetööd.

6. juunil toimus Võhma Kooli spordipäev. Võistlusaladeks olid lühimaajooks, kaugushüpe, pallivise, kuulitõuge ja pikamaajooks.

7. juuni oli 9. klassil põhikooli matemaatika eksam ning seetõttu toimus algklassidele õuesõppepäev. Õuesõppepäev toimus orienteerumismänguna: igas punktis oli üks või mitu tegevust, mis seondusid ühe kindla õppeainega ning õpilased pidid õpetaja poolt antud ülesande ära lahendama. 5.-8. klass olid Tallinnas Riigikogus.

8. juunil toimusid Töötukassa töötuba ja Põhja-Sakala noortevolikogu osaluskohvik.

9. juunil käis 6. klass KIK õppekäigul Eesti Loodusmuuseumisse.

12. juuni oli 9. klassi põhikooli valikeksami päev. 1.-4. klass külastasid Tallinna Loomaaeda ning käisid Apollo Mustamäe kinos vaatamas filmi "Ahvipärdik". 5.-8. klassil oli õuesõppepäev (ülesanded olid sarnased 7. juuni õuesõppepäevale).

13. juunil toimus üleminekuklasside lõpuaktus ning 16. juunil 9. klassi lõpuaktus.

 

Võhma Kooli koolipere soovib kõigile ilusat suvevaheaega!