Uudised

COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud 14. jaanuar VKool


Vabariigi Valitsuse korraldus „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud"

Valitsus otsustas, et vastavalt haridus- ja teadusminister Jaak Aabi ettepanekule saavad Harjumaal ja Ida-Virumaal 1.-4., 9. ja 12. klass ning ülejäänud 13 maakonnas kõik haridusastmed jätkata 11. jaanuarist ettevaatusabinõusid kasutades kontaktõppel.

Üle-eestilisi piiranguid hinnatakse uuesti kahe nädala pärast. Harjumaa ja Ida-Virumaa piirangud vaadatakse üle mitte hiljem kui 14. jaanuaril.

Valitsuse korraldus avaldatakse pärast allkirjastamist kriis.ee lehel.
Kõik haridusvaldkonna soovitused ja juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibijad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides on tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Vabariigi Valitsuse korraldus „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud"

Valitsus otsustas, et vastavalt haridus- ja teadusminister Jaak Aabi ettepanekule saavad Harjumaal ja Ida-Virumaal 1.-4., 9. ja 12. klass ning ülejäänud 13 maakonnas kõik haridusastmed jätkata 11. jaanuarist ettevaatusabinõusid kasutades kontaktõppel.

Üle-eestilisi piiranguid hinnatakse uuesti kahe nädala pärast. Harjumaa ja Ida-Virumaa piirangud vaadatakse üle mitte hiljem kui 14. jaanuaril.

Valitsuse korraldus avaldatakse pärast allkirjastamist kriis.ee lehel.


Kõik haridusvaldkonna soovitused ja juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibijad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides on tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.